Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Skogqvist Olje & Transport AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/08 2021/08 2020/08
Omsättning 189 022 Less Arrow 121 452 Less Arrow 85 434
Finansiella kostnader 54 More Arrow 69 Less Arrow 61
Resultat efter finansnetto 5 746 Less Arrow 4 093 Less Arrow -447
EBITDA 6 607 Less Arrow 4 473 Less Arrow 544
Balansomslutning 34 327 Less Arrow 25 288 Less Arrow 17 445
Omsättningstillgångar 28 734 Less Arrow 19 694 Less Arrow 11 780
Kortfristiga skulder 22 958 Less Arrow 16 379 Less Arrow 12 068
Justerat eget kapital 9 710 Less Arrow 6 677 Less Arrow 3 350
- aktiekapital 92 More Arrow 101 More Arrow 102
Antal anställda (medeltal) 6 Equal arrow 6 Equal arrow 6

Nyckeltal

Bokslut 2022/08 2021/08 2020/08
Soliditet 28,3% Less Arrow 26,4% Less Arrow 19,2%
Omsättning per anställd 31 504 Less Arrow 20 242 Less Arrow 14 239
Resultat i procent av omsättning 3,0% More Arrow 3,4% Less Arrow -0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 16,9% Less Arrow 16,5% Less Arrow -2,2%
Balanslikviditet 125,2% Less Arrow 120,2% Less Arrow 97,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 59,2% More Arrow 61,3% Less Arrow -13,3%
Förändring omsättning 78 015 Less Arrow 37 018 Less Arrow 2 069
Förändring omsättning % 70% Less Arrow 44% Less Arrow 2%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/08 2021/08 2020/08
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.