Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Skogqvist Olje & Transport AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/08 2021/08 2020/08
Omsättning 143 091 Less Arrow 88 333 Less Arrow 60 728
Finansiella kostnader 41 More Arrow 51 Less Arrow 43
Resultat efter finansnetto 4 350 Less Arrow 2 977 Less Arrow -318
EBITDA 5 001 Less Arrow 3 253 Less Arrow 387
Balansomslutning 25 986 Less Arrow 18 392 Less Arrow 12 400
Omsättningstillgångar 21 752 Less Arrow 14 324 Less Arrow 8 374
Kortfristiga skulder 17 379 Less Arrow 11 913 Less Arrow 8 579
Justerat eget kapital 7 351 Less Arrow 4 856 Less Arrow 2 381
- aktiekapital 70 More Arrow 73 Less Arrow 72
Antal anställda (medeltal) 6 Equal arrow 6 Equal arrow 6

Nyckeltal

Bokslut 2022/08 2021/08 2020/08
Soliditet 28,3% Less Arrow 26,4% Less Arrow 19,2%
Omsättning per anställd 23 848 Less Arrow 14 722 Less Arrow 10 121
Resultat i procent av omsättning 3,0% More Arrow 3,4% Less Arrow -0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 16,9% Less Arrow 16,5% Less Arrow -2,2%
Balanslikviditet 125,2% Less Arrow 120,2% Less Arrow 97,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 59,2% More Arrow 61,3% Less Arrow -13,4%
Förändring omsättning 59 058 Less Arrow 26 924 Less Arrow 1 471
Förändring omsättning % 70% Less Arrow 44% Less Arrow 2%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/08 2021/08 2020/08
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.