Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skogqvist Olje & Transport AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/08 2020/08 2019/08
Omsättning 120 687 Less Arrow 83 902 Less Arrow 81 870
Finansiella kostnader 69 Less Arrow 60 Less Arrow 30
Resultat efter finansnetto 4 067 Less Arrow -439 More Arrow 2 119
EBITDA 4 445 Less Arrow 534 More Arrow 2 886
Balansomslutning 25 129 Less Arrow 17 132 More Arrow 17 403
Omsättningstillgångar 19 570 Less Arrow 11 569 More Arrow 13 852
Kortfristiga skulder 16 276 Less Arrow 11 852 Less Arrow 11 206
Justerat eget kapital 6 635 Less Arrow 3 290 More Arrow 5 638
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 6 Equal arrow 6 Equal arrow 6

Nyckeltal

Bokslut 2021/08 2020/08 2019/08
Soliditet 26,4% Less Arrow 19,2% More Arrow 32,4%
Omsättning per anställd 20 114 Less Arrow 13 984 Less Arrow 13 645
Resultat i procent av omsättning 3,4% Less Arrow -0,5% More Arrow 2,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 16,5% Less Arrow -2,2% More Arrow 12,3%
Balanslikviditet 120,2% Less Arrow 97,6% More Arrow 123,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 61,3% Less Arrow -13,3% More Arrow 37,6%
Förändring omsättning 36 785 Less Arrow 2 032 More Arrow 27 618
Förändring omsättning % 44% Less Arrow 2% More Arrow 51%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/08 2020/08 2019/08
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.