Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Motum AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 672 174 Less Arrow 596 550 More Arrow 625 177
Finansiella kostnader 37 581 Less Arrow 33 660 Less Arrow 30 211
Resultat efter finansnetto -62 017 More Arrow -61 709 More Arrow -59 118
EBITDA 37 065 Less Arrow 31 788 Less Arrow 28 373
Balansomslutning 494 342 More Arrow 508 551 More Arrow 563 833
Omsättningstillgångar 174 516 Less Arrow 141 501 More Arrow 154 322
Kortfristiga skulder 234 381 Less Arrow 192 721 More Arrow 230 312
Justerat eget kapital -128 125 More Arrow -62 376 More Arrow 2 613
- aktiekapital 1 040 Equal arrow 1 040 Equal arrow 1 040
Antal anställda (medeltal) 25 More Arrow 305 Less Arrow 275

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet -25,9% More Arrow -12,3% More Arrow 0,5%
Omsättning per anställd 26 887 Less Arrow 1 956 More Arrow 2 273
Resultat i procent av omsättning -9,2% Less Arrow -10,3% More Arrow -9,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -4,9% Less Arrow -5,5% More Arrow -5,1%
Balanslikviditet 74,5% Less Arrow 73,4% Less Arrow 67,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 48,4% More Arrow 98,9% Less Arrow -2262,5%
Förändring omsättning 75 624 Less Arrow -28 627 More Arrow 130 194
Förändring omsättning % 13% Less Arrow -5% More Arrow 26%
Förändring ant. anställda -280 More Arrow 30 More Arrow 39
Förändring ant. anställda % -92% More Arrow 11% More Arrow 17%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.