Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Motum AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 65 416 Less Arrow 60 565 More Arrow 65 348
Finansiella kostnader 3 657 Less Arrow 3 417 Less Arrow 3 158
Resultat efter finansnetto -6 036 Less Arrow -6 265 More Arrow -6 179
EBITDA 3 607 Less Arrow 3 227 Less Arrow 2 966
Balansomslutning 48 110 More Arrow 51 631 More Arrow 58 936
Omsättningstillgångar 16 984 Less Arrow 14 366 More Arrow 16 131
Kortfristiga skulder 22 810 Less Arrow 19 566 More Arrow 24 074
Justerat eget kapital -12 469 More Arrow -6 333 More Arrow 273
- aktiekapital 101 More Arrow 106 More Arrow 109
Antal anställda (medeltal) 25 More Arrow 305 Less Arrow 275

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet -25,9% More Arrow -12,3% More Arrow 0,5%
Omsättning per anställd 2 617 Less Arrow 199 More Arrow 238
Resultat i procent av omsättning -9,2% Less Arrow -10,3% More Arrow -9,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -4,9% Less Arrow -5,5% More Arrow -5,1%
Balanslikviditet 74,5% Less Arrow 73,4% Less Arrow 67,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 48,4% More Arrow 98,9% Less Arrow -2263,4%
Förändring omsättning 7 360 Less Arrow -2 906 More Arrow 13 609
Förändring omsättning % 13% Less Arrow -5% More Arrow 26%
Förändring ant. anställda -280 More Arrow 30 More Arrow 39
Förändring ant. anställda % -92% More Arrow 11% More Arrow 17%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.