Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Motum AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 656 114 Less Arrow 595 981 Less Arrow 593 771
Finansiella kostnader 36 683 Less Arrow 33 628 Less Arrow 28 693
Resultat efter finansnetto -60 535 Less Arrow -61 650 More Arrow -56 148
EBITDA 36 179 Less Arrow 31 758 Less Arrow 26 948
Balansomslutning 482 531 More Arrow 508 066 More Arrow 535 508
Omsättningstillgångar 170 346 Less Arrow 141 366 More Arrow 146 570
Kortfristiga skulder 228 781 Less Arrow 192 537 More Arrow 218 742
Justerat eget kapital -125 064 More Arrow -62 316 More Arrow 2 482
- aktiekapital 1 015 More Arrow 1 039 Less Arrow 988
Antal anställda (medeltal) 25 More Arrow 305 Less Arrow 275

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet -25,9% More Arrow -12,3% More Arrow 0,5%
Omsättning per anställd 26 245 Less Arrow 1 954 More Arrow 2 159
Resultat i procent av omsättning -9,2% Less Arrow -10,3% More Arrow -9,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -4,9% Less Arrow -5,5% More Arrow -5,1%
Balanslikviditet 74,5% Less Arrow 73,4% Less Arrow 67,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 48,4% More Arrow 98,9% Less Arrow -2262,2%
Förändring omsättning 73 817 Less Arrow -28 600 More Arrow 123 654
Förändring omsättning % 13% Less Arrow -5% More Arrow 26%
Förändring ant. anställda -280 More Arrow 30 More Arrow 39
Förändring ant. anställda % -92% More Arrow 11% More Arrow 17%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.