Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Liljestrand Group AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Omsättning 331 603 Less Arrow 315 344 Less Arrow 150 960
Finansiella kostnader 30 861 Less Arrow 26 338 More Arrow 28 462
Resultat efter finansnetto 248 706 More Arrow 341 777 Less Arrow 320 955
EBITDA 298 195 More Arrow 388 888 Less Arrow 366 815
Balansomslutning 3 572 751 Less Arrow 3 121 037 Less Arrow 2 545 574
Omsättningstillgångar 193 502 Less Arrow 177 764 Less Arrow 122 615
Kortfristiga skulder 179 755 More Arrow 370 978 More Arrow 669 810
Justerat eget kapital 1 395 667 Less Arrow 1 197 132 Less Arrow 932 089
- aktiekapital 1 600 Equal arrow 1 600 Equal arrow 1 600
Antal anställda (medeltal) 124 Less Arrow 95 Less Arrow 92

Nyckeltal

Bokslut 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Soliditet 39,1% Less Arrow 38,4% Less Arrow 36,6%
Omsättning per anställd 2 674 More Arrow 3 319 Less Arrow 1 641
Resultat i procent av omsättning 75,0% More Arrow 108,4% More Arrow 212,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,8% More Arrow 11,8% More Arrow 13,7%
Balanslikviditet 107,6% Less Arrow 47,9% Less Arrow 18,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,8% More Arrow 28,5% More Arrow 34,4%
Förändring omsättning 16 259 More Arrow 164 384 Less Arrow -58 726
Förändring omsättning % 5% More Arrow 109% Less Arrow -28%
Förändring ant. anställda 29 Less Arrow 3 Less Arrow -27
Förändring ant. anställda % 31% Less Arrow 3% Less Arrow -23%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.