Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Liljestrand Group AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern) 2019/08 (koncern)
Omsättning 315 344 Less Arrow 150 960 More Arrow 209 686
Finansiella kostnader 26 338 More Arrow 28 462 Less Arrow 10 970
Resultat efter finansnetto 341 777 Less Arrow 320 955 Less Arrow 135 886
EBITDA 388 888 Less Arrow 366 815 Less Arrow 155 542
Balansomslutning 3 121 037 Less Arrow 2 545 574 Less Arrow 1 810 883
Omsättningstillgångar 177 764 Less Arrow 122 615 Less Arrow 104 661
Kortfristiga skulder 370 978 More Arrow 669 810 Less Arrow 115 483
Justerat eget kapital 1 197 132 Less Arrow 932 089 Less Arrow 714 472
- aktiekapital 1 600 Equal arrow 1 600 Equal arrow 1 600
Antal anställda (medeltal) 95 Less Arrow 92 More Arrow 119

Nyckeltal

Bokslut 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern) 2019/08 (koncern)
Soliditet 38,4% Less Arrow 36,6% More Arrow 39,5%
Omsättning per anställd 3 319 Less Arrow 1 641 More Arrow 1 762
Resultat i procent av omsättning 108,4% More Arrow 212,6% Less Arrow 64,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 11,8% More Arrow 13,7% Less Arrow 8,1%
Balanslikviditet 47,9% Less Arrow 18,3% More Arrow 90,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 28,5% More Arrow 34,4% Less Arrow 19,0%
Förändring omsättning 164 384 Less Arrow -58 726 More Arrow 76 984
Förändring omsättning % 109% Less Arrow -28% More Arrow 58%
Förändring ant. anställda 3 Less Arrow -27 More Arrow -6
Förändring ant. anställda % 3% Less Arrow -23% More Arrow -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern) 2019/08 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.