Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Lego Juris A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 3 681 349 Less Arrow 2 817 923 Less Arrow 2 150 681
Resultat efter finansnetto 2 835 836 Less Arrow 2 134 415 Less Arrow 1 432 888
Balansomslutning 3 850 452 Less Arrow 2 905 940 Less Arrow 2 129 093
Omsättningstillgångar 3 835 487 Less Arrow 2 890 812 Less Arrow 2 111 553
Kortfristiga skulder 1 463 561 Less Arrow 1 094 713 Less Arrow 906 686
Justerat eget kapital 2 386 891 Less Arrow 1 811 227 Less Arrow 1 222 407
- aktiekapital 14 965 Less Arrow 13 753 Less Arrow 13 492
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 62,0% More Arrow 62,3% Less Arrow 57,4%
Omsättning per anställd 105 181 Less Arrow 80 512 Less Arrow 61 448
Resultat i procent av omsättning 77,0% Less Arrow 75,7% Less Arrow 66,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 262,1% More Arrow 264,1% Less Arrow 232,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 118,8% Less Arrow 117,8% Less Arrow 117,2%
Förändring omsättning 615 055 More Arrow 625 747 Less Arrow 133 574
Förändring omsättning % 20% More Arrow 29% Less Arrow 7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.