Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Lego Juris A/S

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 3 482 235 Less Arrow 2 748 101 Less Arrow 2 253 056
Resultat efter finansnetto 2 682 453 Less Arrow 2 081 529 Less Arrow 1 501 095
Balansomslutning 3 642 191 Less Arrow 2 833 937 Less Arrow 2 230 441
Omsättningstillgångar 3 628 036 Less Arrow 2 819 184 Less Arrow 2 212 066
Kortfristiga skulder 1 384 401 Less Arrow 1 067 588 Less Arrow 949 846
Justerat eget kapital 2 257 791 Less Arrow 1 766 349 Less Arrow 1 280 595
- aktiekapital 14 155 Less Arrow 13 412 More Arrow 14 135
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 62,0% More Arrow 62,3% Less Arrow 57,4%
Omsättning per anställd 99 492 Less Arrow 78 517 Less Arrow 64 373
Resultat i procent av omsättning 77,0% Less Arrow 75,7% Less Arrow 66,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 262,1% More Arrow 264,1% Less Arrow 232,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 118,8% Less Arrow 117,8% Less Arrow 117,2%
Förändring omsättning 581 788 More Arrow 610 242 Less Arrow 139 933
Förändring omsättning % 20% More Arrow 29% Less Arrow 7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.