Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Lego Juris A/S

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 2 460 000 Less Arrow 2 049 000 Less Arrow 1 594 000
Resultat efter finansnetto 1 895 000 Less Arrow 1 552 000 Less Arrow 1 062 000
Balansomslutning 2 573 000 Less Arrow 2 113 000 Less Arrow 1 578 000
Omsättningstillgångar 2 563 000 Less Arrow 2 102 000 Less Arrow 1 565 000
Kortfristiga skulder 978 000 Less Arrow 796 000 Less Arrow 672 000
Justerat eget kapital 1 595 000 Less Arrow 1 317 000 Less Arrow 906 000
- aktiekapital 10 000 Equal arrow 10 000 Equal arrow 10 000
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 62,0% More Arrow 62,3% Less Arrow 57,4%
Omsättning per anställd 70 286 Less Arrow 58 543 Less Arrow 45 543
Resultat i procent av omsättning 77,0% Less Arrow 75,7% Less Arrow 66,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 262,1% More Arrow 264,1% Less Arrow 232,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 118,8% Less Arrow 117,8% Less Arrow 117,2%
Förändring omsättning 411 000 More Arrow 455 000 Less Arrow 99 000
Förändring omsättning % 20% More Arrow 29% Less Arrow 7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.