Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Kirunabostäder AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 218 477 Less Arrow 190 646 More Arrow 211 682
Finansiella kostnader 10 056 Less Arrow 9 431 Less Arrow 9 059
Resultat efter finansnetto 13 703 Less Arrow 12 275 More Arrow 1 297 847
EBITDA 64 350 Less Arrow 48 368 More Arrow 1 550 527
Balansomslutning 2 719 020 Less Arrow 2 509 824 More Arrow 2 654 436
Omsättningstillgångar 103 787 Less Arrow 53 431 Less Arrow 50 942
Kortfristiga skulder 65 291 More Arrow 72 956 Less Arrow 71 812
Justerat eget kapital 1 504 432 Less Arrow 311 736 More Arrow 1 470 356
- aktiekapital 3 845 More Arrow 3 964 More Arrow 4 259
Antal anställda (medeltal) 143 More Arrow 146 More Arrow 147

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 55,3% Less Arrow 12,4% More Arrow 55,4%
Omsättning per anställd 1 528 Less Arrow 1 306 More Arrow 1 440
Resultat i procent av omsättning 6,3% More Arrow 6,4% More Arrow 613,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,9% Equal arrow 0,9% More Arrow 49,2%
Balanslikviditet 159,0% Less Arrow 73,2% Less Arrow 70,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0,9% More Arrow 3,9% More Arrow 88,3%
Förändring omsättning 33 560 Less Arrow -6 410 More Arrow 15 638
Förändring omsättning % 18% Less Arrow -3% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda -3 More Arrow -1 More Arrow 2
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.