Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Kirunabostäder AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 154 341 Less Arrow 142 147 More Arrow 149 761
Finansiella kostnader 7 104 Less Arrow 7 032 Less Arrow 6 409
Resultat efter finansnetto 9 681 Less Arrow 9 152 More Arrow 918 205
EBITDA 45 460 Less Arrow 36 064 More Arrow 1 096 972
Balansomslutning 1 920 832 Less Arrow 1 871 340 More Arrow 1 877 969
Omsättningstillgångar 73 320 Less Arrow 39 839 Less Arrow 36 040
Kortfristiga skulder 46 124 More Arrow 54 397 Less Arrow 50 806
Justerat eget kapital 1 062 796 Less Arrow 232 432 More Arrow 1 040 252
- aktiekapital 2 716 More Arrow 2 956 More Arrow 3 013
Antal anställda (medeltal) 143 More Arrow 146 More Arrow 147

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 55,3% Less Arrow 12,4% More Arrow 55,4%
Omsättning per anställd 1 079 Less Arrow 974 More Arrow 1 019
Resultat i procent av omsättning 6,3% More Arrow 6,4% More Arrow 613,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,9% Equal arrow 0,9% More Arrow 49,2%
Balanslikviditet 159,0% Less Arrow 73,2% Less Arrow 70,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0,9% More Arrow 3,9% More Arrow 88,3%
Förändring omsättning 23 708 Less Arrow -4 779 More Arrow 11 063
Förändring omsättning % 18% Less Arrow -3% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda -3 More Arrow -1 More Arrow 2
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.