Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Kirunabostäder AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 230 969 Less Arrow 195 490 More Arrow 202 063
Finansiella kostnader 10 631 Less Arrow 9 671 Less Arrow 8 647
Resultat efter finansnetto 14 487 Less Arrow 12 587 More Arrow 1 238 875
EBITDA 68 030 Less Arrow 49 597 More Arrow 1 480 073
Balansomslutning 2 874 494 Less Arrow 2 573 592 Less Arrow 2 533 822
Omsättningstillgångar 109 722 Less Arrow 54 789 Less Arrow 48 627
Kortfristiga skulder 69 024 More Arrow 74 810 Less Arrow 68 549
Justerat eget kapital 1 590 456 Less Arrow 319 656 More Arrow 1 403 545
- aktiekapital 4 065 Equal arrow 4 065 Equal arrow 4 065
Antal anställda (medeltal) 143 More Arrow 146 More Arrow 147

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 55,3% Less Arrow 12,4% More Arrow 55,4%
Omsättning per anställd 1 615 Less Arrow 1 339 More Arrow 1 375
Resultat i procent av omsättning 6,3% More Arrow 6,4% More Arrow 613,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,9% Equal arrow 0,9% More Arrow 49,2%
Balanslikviditet 159,0% Less Arrow 73,2% Less Arrow 70,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0,9% More Arrow 3,9% More Arrow 88,3%
Förändring omsättning 35 479 Less Arrow -6 573 More Arrow 14 927
Förändring omsättning % 18% Less Arrow -3% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda -3 More Arrow -1 More Arrow 2
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.