Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Yara International ASA

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 9 797 321 Less Arrow 9 719 112 More Arrow 70 975 576
Finansiella kostnader 246 902 More Arrow 320 893 More Arrow 733 119
Resultat efter finansnetto 608 167 Less Arrow 99 767 More Arrow 3 633 818
Balansomslutning 12 666 991 Less Arrow 12 400 913 More Arrow 97 783 964
Omsättningstillgångar 3 624 009 More Arrow 3 960 162 More Arrow 29 633 430
Kortfristiga skulder 2 512 192 More Arrow 2 702 649 More Arrow 16 263 282
Justerat eget kapital 6 747 397 Less Arrow 6 633 774 More Arrow 58 884 035
- aktiekapital 49 986 Less Arrow 49 139 More Arrow 351 050
Antal anställda (medeltal) 15 527
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 53,3% More Arrow 53,5% More Arrow 60,2%
Omsättning per anställd 4 571
Resultat i procent av omsättning 6,2% Less Arrow 1,0% More Arrow 5,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,8% Less Arrow 3,4% More Arrow 4,5%
Balanslikviditet 144,3% More Arrow 146,5% More Arrow 182,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,0% Less Arrow 1,5% More Arrow 6,2%
Förändring omsättning -89 370 Less Arrow -60 126 858 More Arrow -2 540 570
Förändring omsättning % -1% Less Arrow -86% More Arrow -3%
Förändring ant. anställda 791
Förändring ant. anställda % 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.