Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Yara International ASA

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 13 684 797 Less Arrow 13 373 524 More Arrow 93 901 614
Finansiella kostnader 344 870 More Arrow 441 550 More Arrow 969 926
Resultat efter finansnetto 849 481 Less Arrow 137 280 More Arrow 4 807 588
Balansomslutning 17 693 123 Less Arrow 17 063 690 More Arrow 129 369 463
Omsättningstillgångar 5 061 979 More Arrow 5 449 193 More Arrow 39 205 415
Kortfristiga skulder 3 509 004 More Arrow 3 718 852 More Arrow 21 516 534
Justerat eget kapital 9 424 695 Less Arrow 9 128 091 More Arrow 77 904 348
- aktiekapital 69 820 Less Arrow 67 615 More Arrow 464 443
Antal anställda (medeltal) 15 527
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 53,3% More Arrow 53,5% More Arrow 60,2%
Omsättning per anställd 6 048
Resultat i procent av omsättning 6,2% Less Arrow 1,0% More Arrow 5,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,8% Less Arrow 3,4% More Arrow 4,5%
Balanslikviditet 144,3% More Arrow 146,5% More Arrow 182,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,0% Less Arrow 1,5% More Arrow 6,2%
Förändring omsättning -124 830 Less Arrow -82 734 718 More Arrow -3 361 208
Förändring omsättning % -1% Less Arrow -86% More Arrow -3%
Förändring ant. anställda 791
Förändring ant. anställda % 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.