Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Wernersson Ost AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 976 688 Less Arrow 944 866 Less Arrow 890 446
Finansiella kostnader 1 572 Less Arrow 1 246 Less Arrow 1 001
Resultat efter finansnetto -14 580 More Arrow 12 548 Less Arrow 9 576
EBITDA -5 573 More Arrow 20 988 Less Arrow 20 795
Balansomslutning 318 884 Less Arrow 311 700 Less Arrow 264 203
Omsättningstillgångar 258 823 Less Arrow 256 202 Less Arrow 211 281
Kortfristiga skulder 190 074 Less Arrow 183 043 Less Arrow 150 633
Justerat eget kapital 82 559 More Arrow 86 719 Less Arrow 82 344
- aktiekapital 2 000 Equal arrow 2 000 Equal arrow 2 000
Antal anställda (medeltal) 122 Less Arrow 115 Less Arrow 107

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 25,9% More Arrow 27,8% More Arrow 31,2%
Omsättning per anställd 8 006 More Arrow 8 216 More Arrow 8 322
Resultat i procent av omsättning -1,5% More Arrow 1,3% Less Arrow 1,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -4,1% More Arrow 4,4% Less Arrow 4,0%
Balanslikviditet 136,2% More Arrow 140,0% More Arrow 140,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -17,7% More Arrow 14,5% Less Arrow 11,6%
Förändring omsättning 31 822 More Arrow 54 420 More Arrow 117 725
Förändring omsättning % 3% More Arrow 6% More Arrow 15%
Förändring ant. anställda 7 More Arrow 8 Less Arrow 1
Förändring ant. anställda % 6% More Arrow 7% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.