Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Wernersson Ost AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 93 610 Less Arrow 91 955 Less Arrow 90 403
Finansiella kostnader 151 Less Arrow 121 Less Arrow 102
Resultat efter finansnetto -1 397 More Arrow 1 221 Less Arrow 972
EBITDA -534 More Arrow 2 043 More Arrow 2 111
Balansomslutning 30 563 Less Arrow 30 335 Less Arrow 26 823
Omsättningstillgångar 24 807 More Arrow 24 934 Less Arrow 21 451
Kortfristiga skulder 18 217 Less Arrow 17 814 Less Arrow 15 293
Justerat eget kapital 7 913 More Arrow 8 440 Less Arrow 8 360
- aktiekapital 192 More Arrow 195 More Arrow 203
Antal anställda (medeltal) 122 Less Arrow 115 Less Arrow 107

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 25,9% More Arrow 27,8% More Arrow 31,2%
Omsättning per anställd 767 More Arrow 800 More Arrow 845
Resultat i procent av omsättning -1,5% More Arrow 1,3% Less Arrow 1,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -4,1% More Arrow 4,4% Less Arrow 4,0%
Balanslikviditet 136,2% More Arrow 140,0% More Arrow 140,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -17,7% More Arrow 14,5% Less Arrow 11,6%
Förändring omsättning 3 050 More Arrow 5 296 More Arrow 11 952
Förändring omsättning % 3% More Arrow 6% More Arrow 15%
Förändring ant. anställda 7 More Arrow 8 Less Arrow 1
Förändring ant. anställda % 6% More Arrow 7% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.