Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Vegfinans AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 3 335 576 Less Arrow 2 849 761 Less Arrow 2 565 205
Finansiella kostnader 706 722 Less Arrow 651 120 Less Arrow 619 797
Resultat efter finansnetto 1 169 Less Arrow 681 Less Arrow -995
Balansomslutning 28 340 292 Less Arrow 27 739 946 Less Arrow 27 540 401
Omsättningstillgångar 776 934 More Arrow 1 200 371 More Arrow 1 604 707
Kortfristiga skulder 3 485 250 Less Arrow 2 027 916 Less Arrow 1 040 170
Justerat eget kapital 3 676 Less Arrow 2 427 Less Arrow 1 707
- aktiekapital 5 184 Less Arrow 5 020 Less Arrow 4 905
Antal anställda (medeltal) 23
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 0,0% Equal arrow 0,0% Equal arrow 0,0%
Omsättning per anställd 111 531
Resultat i procent av omsättning 0,0% Equal arrow 0,0% Equal arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,5% Less Arrow 2,3% Less Arrow 2,2%
Balanslikviditet 22,3% More Arrow 59,2% More Arrow 154,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 31,8% Less Arrow 28,1% Less Arrow -58,3%
Förändring omsättning 392 886 Less Arrow 224 275 More Arrow 776 659
Förändring omsättning % 13% Less Arrow 9% More Arrow 43%
Förändring ant. anställda 5
Förändring ant. anställda % 28%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.