Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Vegfinans AS

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 3 153 062 Less Arrow 2 781 674 Less Arrow 2 562 757
Finansiella kostnader 668 052 Less Arrow 635 563 Less Arrow 619 206
Resultat efter finansnetto 1 105 Less Arrow 665 Less Arrow -994
Balansomslutning 26 789 583 More Arrow 27 077 176 More Arrow 27 514 118
Omsättningstillgångar 734 422 More Arrow 1 171 691 More Arrow 1 603 176
Kortfristiga skulder 3 294 546 Less Arrow 1 979 465 Less Arrow 1 039 177
Justerat eget kapital 3 475 Less Arrow 2 369 Less Arrow 1 705
- aktiekapital 4 900 Equal arrow 4 900 Equal arrow 4 900
Antal anställda (medeltal) 23
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 0,0% Equal arrow 0,0% Equal arrow 0,0%
Omsättning per anställd 111 424
Resultat i procent av omsättning 0,0% Equal arrow 0,0% Equal arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,5% Less Arrow 2,3% Less Arrow 2,2%
Balanslikviditet 22,3% More Arrow 59,2% More Arrow 154,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 31,8% Less Arrow 28,1% Less Arrow -58,3%
Förändring omsättning 371 388 Less Arrow 218 917 More Arrow 775 918
Förändring omsättning % 13% Less Arrow 9% More Arrow 43%
Förändring ant. anställda 5
Förändring ant. anställda % 28%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.