Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

Suzuki Bilimport Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/10 2021/10 2020/10
Omsättning 552 527 More Arrow 615 992 Less Arrow 598 046
Resultat efter finansnetto 12 172 Less Arrow -1 127 More Arrow 33
Balansomslutning 289 222 Less Arrow 248 679 More Arrow 269 644
Omsättningstillgångar 289 222 Less Arrow 248 679 More Arrow 269 644
Kortfristiga skulder 43 704 Less Arrow 11 304 More Arrow 34 354
Justerat eget kapital 235 012 Less Arrow 230 539 More Arrow 231 443
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/10 2021/10 2020/10
Soliditet 81,3% More Arrow 92,7% Less Arrow 85,8%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 2,2% Less Arrow -0,2% More Arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 661,8% More Arrow 2199,9% Less Arrow 784,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 5,2% Less Arrow -0,5% More Arrow 0,0%
Förändring omsättning -63 465 More Arrow 17 946 Less Arrow -229 158
Förändring omsättning % -10% More Arrow 3% Less Arrow -28%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/10 2021/10 2020/10
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.