Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Suzuki Bilimport Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/10 2021/10 2020/10
Omsättning 812 185 More Arrow 823 528 More Arrow 835 347
Resultat efter finansnetto 17 892 Less Arrow -1 507 More Arrow 46
Balansomslutning 425 141 Less Arrow 332 462 More Arrow 376 637
Omsättningstillgångar 425 141 Less Arrow 332 462 More Arrow 376 637
Kortfristiga skulder 64 243 Less Arrow 15 112 More Arrow 47 985
Justerat eget kapital 345 455 Less Arrow 308 211 More Arrow 323 278
- aktiekapital 1 470 Less Arrow 1 337 More Arrow 1 397
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/10 2021/10 2020/10
Soliditet 81,3% More Arrow 92,7% Less Arrow 85,8%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 2,2% Less Arrow -0,2% More Arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 661,8% More Arrow 2200,0% Less Arrow 784,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 5,2% Less Arrow -0,5% More Arrow 0,0%
Förändring omsättning -93 290 More Arrow 23 992 Less Arrow -320 086
Förändring omsättning % -10% More Arrow 3% Less Arrow -28%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/10 2021/10 2020/10
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.