Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skovdyrkerforeningen Øerne A.M.B.A.

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 3 978
- Antal anställda 17 758

Branschrankning

Bransch: 02 Skogsbruk

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 8
- Antal anställda 43
- Balansomslutning 34
- Balansomslutning 119
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 24
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1 083
- Resultat 24
- Resultat 222
- Soliditet 81
- Soliditet 2 456

Bransch: 46 Parti- Och provisionshandel utom med motorfordon

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 716
- Antal anställda 2 317
- Balansomslutning 1 295
- Balansomslutning 4 218
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 2 274
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13 839
- Resultat 2 291
- Resultat 8 433
- Soliditet 4 208
- Soliditet 26 098