Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skovdyrkerforeningen Øerne A.M.B.A.

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/06 2019/06 2018/06
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 2 208 Less Arrow 538 More Arrow 1 601
Balansomslutning 69 586 Less Arrow 66 391 Less Arrow 56 083
Omsättningstillgångar 68 384 Less Arrow 64 701 Less Arrow 54 268
Kortfristiga skulder 59 531 Less Arrow 58 303 Less Arrow 47 467
Justerat eget kapital 9 722 Less Arrow 8 052 Less Arrow 7 588
- aktiekapital 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Soliditet 14,0% Less Arrow 12,1% More Arrow 13,5%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 114,9% Less Arrow 111,0% More Arrow 114,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,7% Less Arrow 6,7% More Arrow 21,1%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 More Arrow 20
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% More Arrow 133%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.