Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Skoogs Handels AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/09 (koncern) 2021/09 (koncern) 2020/09 (koncern)
Omsättning 362 883 Less Arrow 188 888 Less Arrow 159 828
Finansiella kostnader 643 More Arrow 814 More Arrow 818
Resultat efter finansnetto 0 More Arrow 13 054 Less Arrow 8 475
EBITDA 2 879 More Arrow 16 933 Less Arrow 12 383
Balansomslutning 135 744 Less Arrow 113 591 Less Arrow 97 409
Omsättningstillgångar 77 277 Less Arrow 56 018 Less Arrow 38 937
Kortfristiga skulder 58 158 Less Arrow 42 559 Less Arrow 31 453
Justerat eget kapital 47 475 Less Arrow 40 370 Less Arrow 29 670
- aktiekapital 9 More Arrow 10 Less Arrow 9
Antal anställda (medeltal) 120 Less Arrow 107 More Arrow 116

Nyckeltal

Bokslut 2022/09 (koncern) 2021/09 (koncern) 2020/09 (koncern)
Soliditet 35,0% More Arrow 35,5% Less Arrow 30,5%
Omsättning per anställd 3 024 Less Arrow 1 765 Less Arrow 1 378
Resultat i procent av omsättning 0% More Arrow 6,9% Less Arrow 5,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,5% More Arrow 12,2% Less Arrow 9,5%
Balanslikviditet 132,9% Less Arrow 131,6% Less Arrow 123,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0% More Arrow 32,3% Less Arrow 28,6%
Förändring omsättning 186 394 Less Arrow 23 733 Less Arrow -22 751
Förändring omsättning % 106% Less Arrow 14% Less Arrow -12%
Förändring ant. anställda 13 Less Arrow -9 Less Arrow -11
Förändring ant. anställda % 12% Less Arrow -8% Less Arrow -9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/09 (koncern) 2021/09 (koncern) 2020/09 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.