Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skoogs Handels AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/09 (koncern) 2021/09 (koncern) 2020/09 (koncern)
Omsättning 3 961 845 Less Arrow 1 926 849 Less Arrow 1 684 748
Finansiella kostnader 7 017 More Arrow 8 304 More Arrow 8 622
Resultat efter finansnetto 0 More Arrow 133 168 Less Arrow 89 339
EBITDA 31 434 More Arrow 172 729 Less Arrow 130 525
Balansomslutning 1 482 009 Less Arrow 1 158 741 Less Arrow 1 026 790
Omsättningstillgångar 843 683 Less Arrow 571 441 Less Arrow 410 437
Kortfristiga skulder 634 948 Less Arrow 434 141 Less Arrow 331 543
Justerat eget kapital 518 318 Less Arrow 411 816 Less Arrow 312 749
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 120 Less Arrow 107 More Arrow 116

Nyckeltal

Bokslut 2022/09 (koncern) 2021/09 (koncern) 2020/09 (koncern)
Soliditet 35,0% More Arrow 35,5% Less Arrow 30,5%
Omsättning per anställd 33 015 Less Arrow 18 008 Less Arrow 14 524
Resultat i procent av omsättning 0% More Arrow 6,9% Less Arrow 5,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,5% More Arrow 12,2% Less Arrow 9,5%
Balanslikviditet 132,9% Less Arrow 131,6% Less Arrow 123,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0% More Arrow 32,3% Less Arrow 28,6%
Förändring omsättning 2 034 996 Less Arrow 242 101 Less Arrow -239 823
Förändring omsättning % 106% Less Arrow 14% Less Arrow -12%
Förändring ant. anställda 13 Less Arrow -9 Less Arrow -11
Förändring ant. anställda % 12% Less Arrow -8% Less Arrow -9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/09 (koncern) 2021/09 (koncern) 2020/09 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.