Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skoogs Handels AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/09 (koncern) 2020/09 (koncern) 2019/09 (koncern)
Omsättning 1 926 849 Less Arrow 1 684 748 More Arrow 1 924 571
Finansiella kostnader 8 304 More Arrow 8 622 More Arrow 10 038
Resultat efter finansnetto 133 168 Less Arrow 89 339 Less Arrow 72 444
EBITDA 172 729 Less Arrow 130 525 Less Arrow 114 787
Balansomslutning 1 158 741 Less Arrow 1 026 790 More Arrow 1 088 070
Omsättningstillgångar 571 441 Less Arrow 410 437 More Arrow 465 291
Kortfristiga skulder 434 141 Less Arrow 331 543 More Arrow 439 310
Justerat eget kapital 411 816 Less Arrow 312 749 Less Arrow 253 247
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 107 More Arrow 116 More Arrow 127

Nyckeltal

Bokslut 2021/09 (koncern) 2020/09 (koncern) 2019/09 (koncern)
Soliditet 35,5% Less Arrow 30,5% Less Arrow 23,3%
Omsättning per anställd 18 008 Less Arrow 14 524 More Arrow 15 154
Resultat i procent av omsättning 6,9% Less Arrow 5,3% Less Arrow 3,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 12,2% Less Arrow 9,5% Less Arrow 7,6%
Balanslikviditet 131,6% Less Arrow 123,8% Less Arrow 105,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 32,3% Less Arrow 28,6% Equal arrow 28,6%
Förändring omsättning 242 101 Less Arrow -239 823 More Arrow 570 839
Förändring omsättning % 14% Less Arrow -12% More Arrow 42%
Förändring ant. anställda -9 Less Arrow -11 More Arrow -6
Förändring ant. anställda % -8% Less Arrow -9% More Arrow -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/09 (koncern) 2020/09 (koncern) 2019/09 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.