Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Samhall AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 29
- Antal anställda 37

Branschrankning

Bransch: 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1
- Antal anställda 1
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3 769
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4 394
- Balansomslutning 5
- Balansomslutning 7
- Lönsamhet 3 309
- Lönsamhet 3 984
- Omsättning 8
- Omsättning 9
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3 834
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 5 170
- Resultat 9
- Resultat 13
- Soliditet 3 210
- Soliditet 4 109