Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Samhall AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 24
- Antal anställda 29

Branschrankning

Bransch: 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1
- Antal anställda 1
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3 950
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4 289
- Balansomslutning 4
- Balansomslutning 4
- Lönsamhet 3 349
- Lönsamhet 3 665
- Omsättning 8
- Omsättning 10
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3 863
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4 694
- Resultat 11
- Resultat 16
- Soliditet 3 388
- Soliditet 3 888