Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Samhall AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 3 337 000 Less Arrow 3 036 000 Less Arrow 2 507 000
Finansiella kostnader 29 000 Less Arrow 0 More Arrow 10 000
Resultat efter finansnetto 91 000 Less Arrow -237 000 More Arrow -162 000
EBITDA 134 000 Less Arrow -242 000 More Arrow -182 000
Balansomslutning 3 544 000 Less Arrow 3 378 000 More Arrow 3 403 000
Omsättningstillgångar 3 358 000 Less Arrow 3 261 000 More Arrow 3 281 000
Kortfristiga skulder 2 244 000 Less Arrow 2 169 000 Less Arrow 1 954 000
Justerat eget kapital 1 274 000 Less Arrow 1 181 000 More Arrow 1 418 000
- aktiekapital 500 000 Equal arrow 500 000 Equal arrow 500 000
Antal anställda (medeltal) 19 893 Less Arrow 19 459 Less Arrow 18 628

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 35,9% Less Arrow 35,0% More Arrow 41,7%
Omsättning per anställd 168 Less Arrow 156 Less Arrow 135
Resultat i procent av omsättning 2,7% Less Arrow -7,8% More Arrow -6,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,4% Less Arrow -7,0% More Arrow -4,5%
Balanslikviditet 149,6% More Arrow 150,3% More Arrow 167,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,1% Less Arrow -20,1% More Arrow -11,4%
Förändring omsättning 301 000 More Arrow 529 000 Less Arrow 54 000
Förändring omsättning % 10% More Arrow 21%
Förändring ant. anställda 434 More Arrow 831 Less Arrow 696
Förändring ant. anställda % 2% More Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.