Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

SEW Industrial Gears Oy

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2017/02 2016/02 2015/02
Omsättning 26 634 Less Arrow 24 083 Less Arrow 22 272
Finansiella kostnader 78 More Arrow 118 More Arrow 132
Resultat efter finansnetto -912 More Arrow -595 Less Arrow -1 482
Balansomslutning 43 643 More Arrow 44 212 More Arrow 45 712
Omsättningstillgångar 5 362 Less Arrow 2 367 More Arrow 2 861
Kortfristiga skulder 5 009 Less Arrow 3 754 More Arrow 4 027
Justerat eget kapital 18 380 More Arrow 19 340 Less Arrow 19 314
- aktiekapital 6 683 Equal arrow 6 683 Equal arrow 6 683
Antal anställda (medeltal) 143 More Arrow 149 Less Arrow 142

Nyckeltal

Bokslut 2017/02 2016/02 2015/02
Soliditet 42,1% More Arrow 43,7% Less Arrow 42,3%
Omsättning per anställd 186 Less Arrow 162 Less Arrow 157
Resultat i procent av omsättning -3,4% More Arrow -2,5% Less Arrow -6,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -1,9% More Arrow -1,1% Less Arrow -3,0%
Balanslikviditet 107,0% Less Arrow 63,1% More Arrow 71,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -5,0% More Arrow -3,1% Less Arrow -7,7%
Förändring omsättning 2 551 Less Arrow 1 811 Less Arrow -3 365
Förändring omsättning % 11% Less Arrow 8% Less Arrow -13%
Förändring ant. anställda -6 More Arrow 7 Less Arrow 0
Förändring ant. anställda % -4% More Arrow 5% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/02 2016/02 2015/02
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.