Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

SEW Industrial Gears Oy

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2017/02 2016/02 2015/02
Omsättning 197 976 Less Arrow 179 654 Less Arrow 166 303
Finansiella kostnader 580 More Arrow 880 More Arrow 986
Resultat efter finansnetto -6 779 More Arrow -4 439 Less Arrow -11 066
Balansomslutning 324 407 More Arrow 329 813 More Arrow 341 327
Omsättningstillgångar 39 857 Less Arrow 17 657 More Arrow 21 363
Kortfristiga skulder 37 233 Less Arrow 28 004 More Arrow 30 069
Justerat eget kapital 136 622 More Arrow 144 273 Less Arrow 144 216
- aktiekapital 49 676 More Arrow 49 854 More Arrow 49 901
Antal anställda (medeltal) 143 More Arrow 149 Less Arrow 142

Nyckeltal

Bokslut 2017/02 2016/02 2015/02
Soliditet 42,1% More Arrow 43,7% Less Arrow 42,3%
Omsättning per anställd 1 384 Less Arrow 1 206 Less Arrow 1 171
Resultat i procent av omsättning -3,4% More Arrow -2,5% Less Arrow -6,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -1,9% More Arrow -1,1% Less Arrow -3,0%
Balanslikviditet 107,0% Less Arrow 63,1% More Arrow 71,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -5,0% More Arrow -3,1% Less Arrow -7,7%
Förändring omsättning 18 962 Less Arrow 13 510 Less Arrow -25 126
Förändring omsättning % 11% Less Arrow 8% Less Arrow -13%
Förändring ant. anställda -6 More Arrow 7 Less Arrow 0
Förändring ant. anställda % -4% More Arrow 5% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/02 2016/02 2015/02
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.