Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Resurs Holding AB (publ)

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 2 984 619 Less Arrow 2 811 086 Less Arrow 1 903 159
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 More Arrow 292 727
Resultat efter finansnetto 1 080 347 More Arrow 1 368 606 Less Arrow 885 517
EBITDA 1 115 985 More Arrow 1 395 275 Less Arrow 1 202 545
Balansomslutning 26 857 122 Less Arrow 24 135 266 Less Arrow 23 167 865
Omsättningstillgångar 25 332 078 Less Arrow 317 331 More Arrow 21 564 758
Kortfristiga skulder 22 243 366 Less Arrow 19 457 436 Less Arrow 18 428 231
Justerat eget kapital 4 613 756 More Arrow 4 677 830 More Arrow 4 739 634
- aktiekapital 727 More Arrow 756 More Arrow 777
Antal anställda (medeltal) 774 Less Arrow 730 Less Arrow 274

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 17,2% More Arrow 19,4% More Arrow 20,5%
Omsättning per anställd 3 856 Less Arrow 3 851 More Arrow 6 946
Resultat i procent av omsättning 36,2% More Arrow 48,7% Less Arrow 46,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,0% More Arrow 5,7% Less Arrow 5,1%
Balanslikviditet 113,9% Less Arrow 1,6% More Arrow 117,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,4% More Arrow 29,3% Less Arrow 18,7%
Förändring omsättning 281 787 More Arrow 959 959 Less Arrow 172 929
Förändring omsättning % 10% More Arrow 52% Less Arrow 10%
Förändring ant. anställda 44 More Arrow 456 Less Arrow -371
Förändring ant. anställda % 6% More Arrow 166% Less Arrow -58%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.