Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Resurs Holding AB (publ)

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 3 130 850 More Arrow 3 317 087 More Arrow 4 355 860
Finansiella kostnader 788 607 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 1 028 220 More Arrow 1 135 644 More Arrow 1 286 747
EBITDA 1 901 268 Less Arrow 1 218 849 More Arrow 1 436 524
Balansomslutning 47 796 723 Less Arrow 42 961 788 Less Arrow 41 453 845
Omsättningstillgångar 44 935 108 Less Arrow 645 530 More Arrow 733 107
Kortfristiga skulder 40 211 599 Less Arrow 0 More Arrow 32 640 889
Justerat eget kapital 7 567 825 Less Arrow 7 201 250 More Arrow 7 978 332
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 607 Less Arrow 332 More Arrow 745

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 15,8% More Arrow 16,8% More Arrow 19,2%
Omsättning per anställd 5 158 More Arrow 9 991 Less Arrow 5 847
Resultat i procent av omsättning 32,8% More Arrow 34,2% Less Arrow 29,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,8% Less Arrow 2,6% More Arrow 3,1%
Balanslikviditet 111,7% 2,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,6% More Arrow 15,8% More Arrow 16,1%
Förändring omsättning -186 237 Less Arrow -1 038 773 More Arrow -73 926
Förändring omsättning % -6% Less Arrow -24% More Arrow -2%
Förändring ant. anställda 275 Less Arrow -413 More Arrow -2
Förändring ant. anställda % 83% Less Arrow -55% More Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.