Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

RURIC AB ( publ )

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1 139
- Antal anställda 1 438

Branschrankning

Bransch: 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 12
- Antal anställda 18
- Balansomslutning 12
- Balansomslutning 18
- Omsättning 34
- Omsättning 67
- Soliditet 9 939
- Soliditet 11 256

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 161
- Antal anställda 179
- Balansomslutning 272
- Balansomslutning 510
- Omsättning 526
- Omsättning 636
- Soliditet 5 265
- Soliditet 6 654