Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

RURIC AB ( publ )

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 375 196 Less Arrow 242 952 Less Arrow 14 981
Finansiella kostnader 146 628 Less Arrow 145 304 Less Arrow 23 041
Resultat efter finansnetto -226 524 More Arrow -147 134 More Arrow -87 437
EBITDA 81 010 Less Arrow 37 097 Less Arrow -51 915
Balansomslutning 1 675 436 Less Arrow 1 332 256 Less Arrow 682 802
Omsättningstillgångar 101 911 More Arrow 176 872 Less Arrow 85 943
Kortfristiga skulder 166 541 Less Arrow 102 882 Less Arrow 15 517
Justerat eget kapital 50 712 More Arrow 266 466 More Arrow 406 315
- aktiekapital 174 705 Equal arrow 174 705 Equal arrow 174 705
Antal anställda (medeltal) 431 More Arrow 438 Less Arrow 128

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 3,0% More Arrow 20,0% More Arrow 59,5%
Omsättning per anställd 871 Less Arrow 555 Less Arrow 117
Resultat i procent av omsättning -60,4% Less Arrow -60,6% Less Arrow -583,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -4,8% More Arrow -0,1% Less Arrow -9,4%
Balanslikviditet 61,2% More Arrow 171,9% More Arrow 553,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -446,7% More Arrow -55,2% More Arrow -21,5%
Förändring omsättning 132 244 More Arrow 227 971 Less Arrow 11 927
Förändring omsättning % 54% More Arrow 1522% Less Arrow 391%
Förändring ant. anställda -7 More Arrow 310 Less Arrow 87
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 242% Less Arrow 212%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.