Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Norsea Polarbase AS

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2016/12
Omsättning 20 436 Less Arrow 17 612 More Arrow 20 613
Finansiella kostnader 55 Equal arrow 55 Less Arrow 2
Resultat efter finansnetto 3 156 Less Arrow 2 373 More Arrow 3 680
Balansomslutning 12 352 Less Arrow 10 756 More Arrow 13 654
Omsättningstillgångar 9 816 Less Arrow 6 889 More Arrow 7 504
Kortfristiga skulder 5 828 Less Arrow 4 074 More Arrow 5 738
Justerat eget kapital 5 173 Less Arrow 5 117 More Arrow 5 637
- aktiekapital 48 Less Arrow 47 More Arrow 52
Antal anställda (medeltal) 47
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2016/12
Soliditet 41,9% More Arrow 47,6% Less Arrow 41,3%
Omsättning per anställd 439
Resultat i procent av omsättning 15,4% Less Arrow 13,5% More Arrow 17,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 26,0% Less Arrow 22,6% More Arrow 27,0%
Balanslikviditet 168,4% More Arrow 169,1% Less Arrow 130,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 61,0% Less Arrow 46,4% More Arrow 65,3%
Förändring omsättning 2 526 Less Arrow -1 062 More Arrow 4 830
Förändring omsättning % 14% Less Arrow -6% More Arrow 31%
Förändring ant. anställda -2
Förändring ant. anställda % -4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.