Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Norsea Polarbase AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2016/12
Omsättning 213 220 Less Arrow 180 964 More Arrow 197 202
Finansiella kostnader 575 Less Arrow 567 Less Arrow 21
Resultat efter finansnetto 32 931 Less Arrow 24 381 More Arrow 35 206
Balansomslutning 128 881 Less Arrow 110 526 More Arrow 130 624
Omsättningstillgångar 102 417 Less Arrow 70 789 More Arrow 71 791
Kortfristiga skulder 60 806 Less Arrow 41 857 More Arrow 54 892
Justerat eget kapital 53 976 Less Arrow 52 580 More Arrow 53 931
- aktiekapital 497 Less Arrow 482 More Arrow 495
Antal anställda (medeltal) 47
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2016/12
Soliditet 41,9% More Arrow 47,6% Less Arrow 41,3%
Omsättning per anställd 4 196
Resultat i procent av omsättning 15,4% Less Arrow 13,5% More Arrow 17,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 26,0% Less Arrow 22,6% More Arrow 27,0%
Balanslikviditet 168,4% More Arrow 169,1% Less Arrow 130,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 61,0% Less Arrow 46,4% More Arrow 65,3%
Förändring omsättning 26 355 Less Arrow -10 916 More Arrow 46 208
Förändring omsättning % 14% Less Arrow -6% More Arrow 31%
Förändring ant. anställda -2
Förändring ant. anställda % -4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.