Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Midsona Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 585 666 More Arrow 600 716 Less Arrow 557 436
Resultat efter finansnetto 58 491 Less Arrow 11 838 More Arrow 13 239
Balansomslutning 275 852 Less Arrow 240 131 Less Arrow 199 209
Omsättningstillgångar 237 274 Less Arrow 196 806 Less Arrow 151 642
Kortfristiga skulder 98 360 More Arrow 106 570 More Arrow 129 880
Justerat eget kapital 151 713 Less Arrow 107 938 Less Arrow 64 537
- aktiekapital 7 790 More Arrow 7 924 Less Arrow 7 773
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 55,0% Less Arrow 44,9% Less Arrow 32,4%
Omsättning per anställd 3 904 More Arrow 4 005 Less Arrow 3 716
Resultat i procent av omsättning 10,0% Less Arrow 2,0% More Arrow 2,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 241,2% Less Arrow 184,7% Less Arrow 116,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 38,6% Less Arrow 11,0% More Arrow 20,5%
Förändring omsättning -4 868 More Arrow 34 265 Less Arrow -16 788
Förändring omsättning % -1% More Arrow 6% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.