Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Midsona Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 59 382 More Arrow 59 893 Less Arrow 56 648
Resultat efter finansnetto 5 930 Less Arrow 1 180 More Arrow 1 345
Balansomslutning 27 969 Less Arrow 23 942 Less Arrow 20 244
Omsättningstillgångar 24 058 Less Arrow 19 622 Less Arrow 15 410
Kortfristiga skulder 9 973 More Arrow 10 625 More Arrow 13 199
Justerat eget kapital 15 383 Less Arrow 10 762 Less Arrow 6 558
- aktiekapital 790 Equal arrow 790 Equal arrow 790
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 55,0% Less Arrow 45,0% Less Arrow 32,4%
Omsättning per anställd 396 More Arrow 399 Less Arrow 378
Resultat i procent av omsättning 10,0% Less Arrow 2,0% More Arrow 2,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 241,2% Less Arrow 184,7% Less Arrow 116,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 38,5% Less Arrow 11,0% More Arrow 20,5%
Förändring omsättning -494 More Arrow 3 416 Less Arrow -1 706
Förändring omsättning % -1% More Arrow 6% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.