Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Metsäliitto-konserni

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 5 040 000 Less Arrow 4 657 900 More Arrow 5 016 000
Finansiella kostnader 95 800 Less Arrow 84 800 More Arrow 90 100
Resultat efter finansnetto 506 200 Less Arrow 360 600 More Arrow 468 400
Balansomslutning 6 588 200 Less Arrow 5 945 800 Less Arrow 5 616 400
Omsättningstillgångar 1 072 400 Less Arrow 895 100 More Arrow 1 120 800
Kortfristiga skulder 1 608 300 More Arrow 1 734 400 Less Arrow 1 547 200
Justerat eget kapital 2 960 700 Less Arrow 2 600 000 Less Arrow 2 416 900
- aktiekapital 813 400 Less Arrow 769 400 Less Arrow 745 700
Antal anställda (medeltal) 9 399 More Arrow 9 626 More Arrow 10 117

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 44,9% Less Arrow 43,7% Less Arrow 43,0%
Omsättning per anställd 536 Less Arrow 484 More Arrow 496
Resultat i procent av omsättning 10,0% Less Arrow 7,7% More Arrow 9,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,1% Less Arrow 7,5% More Arrow 9,9%
Balanslikviditet 66,7% Less Arrow 51,6% More Arrow 72,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,1% Less Arrow 13,9% More Arrow 19,4%
Förändring omsättning 382 100 Less Arrow -358 100 More Arrow 45 700
Förändring omsättning % 8% Less Arrow -7% More Arrow 1%
Förändring ant. anställda -227 Less Arrow -491 Less Arrow -658
Förändring ant. anställda % -2% Less Arrow -5% Less Arrow -6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.