Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Metsäliitto-konserni

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 49 642 488 Less Arrow 44 561 664 More Arrow 45 821 160
Finansiella kostnader 943 601 Less Arrow 811 273 More Arrow 823 064
Resultat efter finansnetto 4 985 918 Less Arrow 3 449 824 More Arrow 4 278 834
Balansomslutning 64 891 794 Less Arrow 56 882 874 Less Arrow 51 305 814
Omsättningstillgångar 10 562 818 Less Arrow 8 563 332 More Arrow 10 238 508
Kortfristiga skulder 15 841 273 More Arrow 16 592 831 Less Arrow 14 133 672
Justerat eget kapital 29 162 007 Less Arrow 24 873 940 Less Arrow 22 078 382
- aktiekapital 8 011 746 Less Arrow 7 360 773 Less Arrow 6 811 970
Antal anställda (medeltal) 9 399 More Arrow 9 626 More Arrow 10 117

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 44,9% Less Arrow 43,7% Less Arrow 43,0%
Omsättning per anställd 5 282 Less Arrow 4 629 Less Arrow 4 529
Resultat i procent av omsättning 10,0% Less Arrow 7,7% More Arrow 9,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,1% Less Arrow 7,5% More Arrow 9,9%
Balanslikviditet 66,7% Less Arrow 51,6% More Arrow 72,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,1% Less Arrow 13,9% More Arrow 19,4%
Förändring omsättning 3 763 570 Less Arrow -3 425 907 More Arrow 417 470
Förändring omsättning % 8% Less Arrow -7% More Arrow 1%
Förändring ant. anställda -227 Less Arrow -491 Less Arrow -658
Förändring ant. anställda % -2% Less Arrow -5% Less Arrow -6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.