Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 2 194 097 Less Arrow 1 807 219 More Arrow 1 857 445
Finansiella kostnader 354 301 Less Arrow 95 512 Less Arrow 80 697
Resultat efter finansnetto 85 038 Less Arrow -9 338 Less Arrow -9 924
Balansomslutning 2 137 537 Less Arrow 2 044 404 More Arrow 2 074 326
Omsättningstillgångar 982 083 Less Arrow 915 217 Less Arrow 847 314
Kortfristiga skulder 654 684 More Arrow 793 866 Less Arrow 722 904
Justerat eget kapital 673 852 Less Arrow 481 289 Less Arrow 473 516
- aktiekapital 8 569 Less Arrow 8 298 Less Arrow 8 108
Antal anställda (medeltal) 761 More Arrow 774 More Arrow 778
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 31,5% Less Arrow 23,5% Less Arrow 22,8%
Omsättning per anställd 2 883 Less Arrow 2 335 More Arrow 2 387
Resultat i procent av omsättning 3,9% Less Arrow -0,5% Equal arrow -0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 20,6% Less Arrow 4,2% Less Arrow 3,4%
Balanslikviditet 150,0% Less Arrow 115,3% More Arrow 117,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,6% Less Arrow -1,9% Less Arrow -2,1%
Förändring omsättning 327 946 Less Arrow -93 875 Less Arrow -839 185
Förändring omsättning % 18% Less Arrow -5% Less Arrow -31%
Förändring ant. anställda -13 More Arrow -4 Less Arrow -519
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow -1% Less Arrow -40%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.