Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom AS

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 1 570 814 Less Arrow 1 313 383 More Arrow 1 403 950
Finansiella kostnader 253 654 Less Arrow 69 413 Less Arrow 60 995
Resultat efter finansnetto 60 881 Less Arrow -6 786 Less Arrow -7 501
Balansomslutning 1 530 321 Less Arrow 1 485 756 More Arrow 1 567 880
Omsättningstillgångar 703 100 Less Arrow 665 127 Less Arrow 640 442
Kortfristiga skulder 468 706 More Arrow 576 937 Less Arrow 546 407
Justerat eget kapital 482 429 Less Arrow 349 773 More Arrow 357 907
- aktiekapital 6 135 Less Arrow 6 031 More Arrow 6 128
Antal anställda (medeltal) 761 More Arrow 774 More Arrow 778
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 31,5% Less Arrow 23,5% Less Arrow 22,8%
Omsättning per anställd 2 064 Less Arrow 1 697 More Arrow 1 805
Resultat i procent av omsättning 3,9% Less Arrow -0,5% Equal arrow -0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 20,6% Less Arrow 4,2% Less Arrow 3,4%
Balanslikviditet 150,0% Less Arrow 115,3% More Arrow 117,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,6% Less Arrow -1,9% Less Arrow -2,1%
Förändring omsättning 234 786 Less Arrow -68 223 Less Arrow -634 298
Förändring omsättning % 18% Less Arrow -5% Less Arrow -31%
Förändring ant. anställda -13 More Arrow -4 Less Arrow -519
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow -1% Less Arrow -40%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.