Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Laerdal Medical AS

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 3 861 483 Less Arrow 3 823 499 Less Arrow 3 707 148
Finansiella kostnader 12 998 Less Arrow 11 436 Less Arrow 1 637
Resultat efter finansnetto 409 579 More Arrow 515 489 More Arrow 591 941
Balansomslutning 3 332 604 Less Arrow 2 919 927 Less Arrow 2 563 778
Omsättningstillgångar 2 424 741 Less Arrow 2 372 948 Less Arrow 2 016 897
Kortfristiga skulder 923 043 Less Arrow 771 134 More Arrow 803 613
Justerat eget kapital 2 150 000 Less Arrow 1 952 066 Less Arrow 1 627 284
- aktiekapital 16 188 Equal arrow 16 188 Equal arrow 16 188
Antal anställda (medeltal) 1 665 1 464
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 64,5% More Arrow 66,9% Less Arrow 63,5%
Omsättning per anställd 2 319 2 532
Resultat i procent av omsättning 10,6% More Arrow 13,5% More Arrow 16,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 12,7% More Arrow 18,0% More Arrow 23,2%
Balanslikviditet 262,7% More Arrow 307,7% Less Arrow 251,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 19,1% More Arrow 26,4% More Arrow 36,4%
Förändring omsättning 37 984 More Arrow 116 351 Less Arrow -39 652
Förändring omsättning % 1% More Arrow 3% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 29
Förändring ant. anställda % 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.