Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Laerdal Medical AS

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 2 924 566 Less Arrow 2 846 715 Less Arrow 2 804 726
Finansiella kostnader 9 844 Less Arrow 8 514 Less Arrow 1 239
Resultat efter finansnetto 310 202 More Arrow 383 798 More Arrow 447 846
Balansomslutning 2 524 010 Less Arrow 2 173 977 Less Arrow 1 939 684
Omsättningstillgångar 1 836 423 Less Arrow 1 766 734 Less Arrow 1 525 929
Kortfristiga skulder 699 084 Less Arrow 574 133 More Arrow 607 991
Justerat eget kapital 1 628 343 Less Arrow 1 453 374 Less Arrow 1 231 158
- aktiekapital 12 260 Less Arrow 12 052 More Arrow 12 247
Antal anställda (medeltal) 1 665 1 464
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 64,5% More Arrow 66,9% Less Arrow 63,5%
Omsättning per anställd 1 756 1 916
Resultat i procent av omsättning 10,6% More Arrow 13,5% More Arrow 16,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 12,7% More Arrow 18,0% More Arrow 23,2%
Balanslikviditet 262,7% More Arrow 307,7% Less Arrow 251,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 19,1% More Arrow 26,4% More Arrow 36,4%
Förändring omsättning 28 768 More Arrow 86 627 Less Arrow -30 000
Förändring omsättning % 1% More Arrow 3% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 29
Förändring ant. anställda % 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.