Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Kronans Apotek AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 773 611 More Arrow 841 129 More Arrow 854 550
Finansiella kostnader 4 050 More Arrow 4 838 Less Arrow 4 516
Resultat efter finansnetto -582 Less Arrow -7 018 More Arrow -3 163
EBITDA 21 676 Less Arrow 19 080 More Arrow 24 167
Balansomslutning 234 643 More Arrow 279 271 Less Arrow 272 447
Omsättningstillgångar 109 474 More Arrow 129 628 Less Arrow 112 059
Kortfristiga skulder 104 003 More Arrow 109 137 Less Arrow 90 132
Justerat eget kapital 126 841 Less Arrow 54 878 More Arrow 63 939
- aktiekapital 90 More Arrow 98 More Arrow 100
Antal anställda (medeltal) 1 746 Less Arrow 1 677 Less Arrow 1 587

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 54,1% Less Arrow 19,7% More Arrow 23,5%
Omsättning per anställd 443 More Arrow 502 More Arrow 538
Resultat i procent av omsättning -0,1% Less Arrow -0,8% More Arrow -0,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,5% Less Arrow -0,8% More Arrow 0,5%
Balanslikviditet 105,3% More Arrow 118,8% More Arrow 124,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -0,5% Less Arrow -12,8% More Arrow -4,9%
Förändring omsättning 615 More Arrow 2 405 More Arrow 22 160
Förändring omsättning % 0% Equal arrow 0% More Arrow 3%
Förändring ant. anställda 69 More Arrow 90 Less Arrow -78
Förändring ant. anställda % 4% More Arrow 6% Less Arrow -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.