Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Kronans Apotek AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 8 577 547 Less Arrow 8 355 118
Finansiella kostnader 45 330 Less Arrow 40 685
Resultat efter finansnetto -31 747 Less Arrow -120 687
EBITDA 242 572 Less Arrow 193 043
Balansomslutning 2 734 684 More Arrow 2 847 707
Omsättningstillgångar 1 124 793 More Arrow 1 135 515
Kortfristiga skulder 904 700 Less Arrow 795 006
Justerat eget kapital 641 790 More Arrow 692 050
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 1 677 Less Arrow 1 587 More Arrow 1 665

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 23,5% More Arrow 24,3%
Omsättning per anställd 5 405 Less Arrow 5 018
Resultat i procent av omsättning -0,4% Less Arrow -1,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,5% Less Arrow -2,8%
Balanslikviditet 124,3% More Arrow 142,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -4,9% Less Arrow -17,4%
Förändring omsättning 222 429 More Arrow 263 652
Förändring omsättning % 0% More Arrow 3% Equal arrow 3%
Förändring ant. anställda 90 Less Arrow -78 More Arrow 76
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow -5% More Arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.