Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Hospitality Invest AS

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 746 113 Less Arrow 714 184 More Arrow 747 844
Finansiella kostnader 23 681 More Arrow 32 012 Less Arrow 23 141
Resultat efter finansnetto 5 105 Less Arrow -5 379 More Arrow 21 260
Balansomslutning 649 645 Less Arrow 634 689 More Arrow 718 253
Omsättningstillgångar 132 482 More Arrow 136 444 More Arrow 220 365
Kortfristiga skulder 166 677 Less Arrow 131 367 More Arrow 187 819
Justerat eget kapital 113 619 More Arrow 113 661 More Arrow 114 594
- aktiekapital 2 035 More Arrow 2 074 More Arrow 2 179
Antal anställda (medeltal) 10 335 Less Arrow 8 732 More Arrow 9 001
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 17,5% More Arrow 17,9% Less Arrow 16,0%
Omsättning per anställd 72 More Arrow 82 More Arrow 83
Resultat i procent av omsättning 0,7% Less Arrow -0,8% More Arrow 2,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,4% Less Arrow 4,2% More Arrow 6,2%
Balanslikviditet 79,5% More Arrow 103,9% More Arrow 117,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4,5% Less Arrow -4,7% More Arrow 18,6%
Förändring omsättning 45 422 Less Arrow 23 643 More Arrow 163 456
Förändring omsättning % 6% Less Arrow 3% More Arrow 28%
Förändring ant. anställda 1 603 Less Arrow -269 More Arrow -28
Förändring ant. anställda % 18% Less Arrow -3% More Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.