Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hospitality Invest AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 7 666 534 Less Arrow 7 034 498 More Arrow 7 154 548
Finansiella kostnader 243 329 More Arrow 315 307 Less Arrow 221 387
Resultat efter finansnetto 52 455 Less Arrow -52 984 More Arrow 203 393
Balansomslutning 6 675 297 Less Arrow 6 251 498 More Arrow 6 871 451
Omsättningstillgångar 1 361 288 Less Arrow 1 343 933 More Arrow 2 108 214
Kortfristiga skulder 1 712 651 Less Arrow 1 293 925 More Arrow 1 796 847
Justerat eget kapital 1 167 474 Less Arrow 1 119 529 Less Arrow 1 096 305
- aktiekapital 20 908 Less Arrow 20 427 More Arrow 20 843
Antal anställda (medeltal) 10 335 Less Arrow 8 732 More Arrow 9 001
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 17,5% More Arrow 17,9% Less Arrow 16,0%
Omsättning per anställd 742 More Arrow 806 Less Arrow 795
Resultat i procent av omsättning 0,7% Less Arrow -0,8% More Arrow 2,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,4% Less Arrow 4,2% More Arrow 6,2%
Balanslikviditet 79,5% More Arrow 103,9% More Arrow 117,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4,5% Less Arrow -4,7% More Arrow 18,6%
Förändring omsättning 466 729 Less Arrow 232 873 More Arrow 1 563 770
Förändring omsättning % 6% Less Arrow 3% More Arrow 28%
Förändring ant. anställda 1 603 Less Arrow -269 More Arrow -28
Förändring ant. anställda % 18% Less Arrow -3% More Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.