Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

H & M Hennes & Mauritz AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/11 (koncern) 2021/11 (koncern) 2020/11 (koncern)
Omsättning 223 553 000 Less Arrow 198 967 000 Less Arrow 187 031 000
Finansiella kostnader 1 115 000 More Arrow 1 158 000 More Arrow 1 299 000
Resultat efter finansnetto 6 216 000 More Arrow 14 300 000 Less Arrow 2 052 000
EBITDA 29 748 000 More Arrow 37 575 000
Balansomslutning 182 048 000 Less Arrow 179 781 000 Less Arrow 174 371 000
Omsättningstillgångar 79 523 000 Less Arrow 78 986 000 Less Arrow 65 358 000
Kortfristiga skulder 67 741 000 Less Arrow 61 177 000 Less Arrow 56 257 000
Justerat eget kapital 50 757 000 More Arrow 60 018 000 Less Arrow 54 623 000
- aktiekapital 207 000 Equal arrow 207 000 Equal arrow 207 000
Antal anställda (medeltal) 106 522 More Arrow 107 375 More Arrow 110 325

Nyckeltal

Bokslut 2022/11 (koncern) 2021/11 (koncern) 2020/11 (koncern)
Soliditet 27,9% More Arrow 33,4% Less Arrow 31,3%
Omsättning per anställd 2 099 Less Arrow 1 853 Less Arrow 1 695
Resultat i procent av omsättning 2,8% More Arrow 7,2% Less Arrow 1,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,0% More Arrow 8,6% Less Arrow 1,9%
Balanslikviditet 117,4% More Arrow 129,1% Less Arrow 116,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,2% More Arrow 23,8% Less Arrow 3,8%
Förändring omsättning 24 586 000 Less Arrow 11 936 000 Less Arrow -45 724 000
Förändring omsättning % 12% Less Arrow 6% Less Arrow -20%
Förändring ant. anställda -853 Less Arrow -2 950 Less Arrow -16 051
Förändring ant. anställda % -1% Less Arrow -3% Less Arrow -13%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/11 (koncern) 2021/11 (koncern) 2020/11 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.