Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

H & M Hennes & Mauritz AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/11 (koncern) 2020/11 (koncern) 2019/11 (koncern)
Omsättning 198 967 000 Less Arrow 187 031 000 More Arrow 232 755 000
Finansiella kostnader 1 158 000 More Arrow 1 299 000 Less Arrow 331 000
Resultat efter finansnetto 14 300 000 Less Arrow 2 052 000 More Arrow 17 391 000
EBITDA 37 575 000
Balansomslutning 179 781 000 Less Arrow 174 371 000 Less Arrow 120 485 000
Omsättningstillgångar 78 986 000 Less Arrow 65 358 000 Less Arrow 62 272 000
Kortfristiga skulder 61 177 000 Less Arrow 56 257 000 Less Arrow 47 836 000
Justerat eget kapital 60 018 000 Less Arrow 54 623 000 More Arrow 57 069 000
- aktiekapital 207 000 Equal arrow 207 000 Equal arrow 207 000
Antal anställda (medeltal) 107 375 More Arrow 110 325 More Arrow 126 376

Nyckeltal

Bokslut 2021/11 (koncern) 2020/11 (koncern) 2019/11 (koncern)
Soliditet 33,4% Less Arrow 31,3% More Arrow 47,4%
Omsättning per anställd 1 853 Less Arrow 1 695 More Arrow 1 842
Resultat i procent av omsättning 7,2% Less Arrow 1,1% More Arrow 7,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,6% Less Arrow 1,9% More Arrow 14,7%
Balanslikviditet 129,1% Less Arrow 116,2% More Arrow 130,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,8% Less Arrow 3,8% More Arrow 30,5%
Förändring omsättning 11 936 000 Less Arrow -45 724 000 More Arrow 22 355 000
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -20% More Arrow 11%
Förändring ant. anställda -2 950 Less Arrow -16 051 More Arrow 3 093
Förändring ant. anställda % -3% Less Arrow -13% More Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/11 (koncern) 2020/11 (koncern) 2019/11 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.